Firma je řešitelem projektu OP PIK inovační vouchery s názvem Inovativní ALFEKO, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014485. Cílem projektu je vytvoření výpočtového modelu jízdy podle navržené geometrie toboganu, stanovení kluzných vlastností použitých materiálů a tabulky možných kombinací použitých materiálů a sklonu toboganu.  Je vytvořen a otestován program umožňující simulaci dynamiky jízdy na skluzavkách a tobogánech, který umožní předem navrhnout optimální poměry směřující k plynulému pohybu osob po skluzavce v předem zvolených časových a rychlostních intervalech. Vytvořený model bude využíván pro konkrétní návrhy skluzavek a tobogánů.